Chi tiết

[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC THAY ĐỔI MÃ SINH VIÊN

Thân gửi các em sinh viên,

Nhằm nâng cao chất lượng xử lý công việc và phục vụ công tác quản lý và thanh toán học phí, lệ phí cho sinh viên được nhanh chóng và thuận lợi. Phòng CTCT&QLSV thông báo cho sinh viên về việc thay đổi mã sinh viên toàn trường như sau:

Mã sinh viên mới của sinh viên toàn trường sẽ bỏ dấu gạch ngang (-)
   VD:  1. Khóa 46:

- Mã sinh viên hiện tại: CT46A-001-1923

- Mã sinh viên mới sau khi bỏ dấu gạch ngang: CT46A0011923

           2. Khóa 47:

- Mã sinh viên hiện tại: KT47C1-0159

- Mã sinh viên mới sau khi bỏ dấu gạch ngang: KT47C10159

          3. Khóa 48:

- Mã sinh viên hiện tại: LQT48A4-0430

- Mã sinh viên mới sau khi bỏ dấu gạch ngang: LQT48A40430

         4. Khóa 49:

- Mã sinh viên hiện tại: QHQT49-C1-1140

- Mã sinh viên mới sau khi bỏ dấu gạch ngang: QHQT49C11140

Lưu ý: Mã sinh viên mới sẽ được áp dụng từ ngày 24/02/2023, Toàn bộ hệ thống sẽ được thay đổi theo như:

  1. Tên tài khoản của sinh viên đăng nhập vào hệ thống Quản lý đào tạo đều được thay đổi bằng mã sinh viên mới, còn mật khẩu kèm theo của sinh viên không thay đổi.
  2. Việc thanh toán học phí trực tiếp hoặc thanh toán bằng mã định danh qua ngân hàng cũng sẽ thực hiện qua mã sinh viên mới.
  3. Mã sinh viên cũ vẫn giữ nguyên đối với thẻ sinh viên và tài khoản Email Office 365.

 

Trân trọng thông báo.