Chi tiết

[TB] V/v Tổ chức các lớp học lại/ học cải thiện cho sinh viên sắp tốt nghiệp - Năm 2024

Thân gửi các em,

 
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sắp tốt nghiệp, theo nguyện vọng của sinh viên, Phòng Đào tạo đại học lên kế hoạch tổ chức các lớp học lại/ học cải thiện các học phần KHÔNG CÓ trong thời khóa biểu học kỳ này (kỳ 2 năm học 2023-2024). Cụ thể:
 
- Thời hạn đăng ký: từ ngày 18/3 đến trước 17h00 thứ 4 ngày 20/3/2024
- Hình thức đăng ký: sinh viên hoàn thành link: https://forms.office.com/r/TtC4wHJuwc
- Đối tượng đăng ký: sinh viên các khóa 47 trở về trước (Những sinh viên đã từng gửi email hoặc gửi bản cứng đăng ký học phần học lại/ học cải thiện về Phòng Đào tạo đại học vui lòng điền lại các thông tin vào form này)
 
Ghi chú:
- Sinh viên ghi tên học phần theo đúng chương trình đào tạo để tránh nhầm lần.
- Các học phần học lại/ học cải thiện nếu đủ điều kiện mở lớp có thể học vào các buổi tối hoặc thứ 7, chủ nhật.
- Trong trường hợp chưa đủ số lượng sinh viên đăng ký để tổ chức lớp, sinh viên vui lòng tiếp tục chờ các Thông báo tiếp theo từ Phòng Đào tạo.
- Đối với học phần Tin học văn phòng (trừ học phần Tin học của ngành Truyền thông quốc tế): sinh viên trượt học phần hoặc chưa được thi học phần này, đăng ký thi trực tiếp tại PĐT trước 17h00 thứ 4 ngày 20/3/2024.
 
Cần thêm thông tin, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo đại học theo Email: dt@dav.edu.vn, Điện thoại: 0936018433
 
Các thông báo khác