Chi tiết

[Thông báo] V/v Hoàn thiện thông tin học phần học lại/cải thiện/song bằng - Kỳ 1 năm học 2023-2024

Thân gửi các em sinh viên đã và đang học lại/ học cải thiện/ học song bằng ở học kỳ 1 năm học 2023-2024,
 
Để đảm bảo công tác tổng hợp thông tin các học phần học lại/ cải thiện/ song bằng của sinh viên ở kỳ 1 năm học 2023-2024, PĐT đề nghị sinh viên hoàn thiện thông tin vào link: https://forms.office.com/r/mUsDahdBQN
- Thời hạn hoàn thiện: từ thứ 3, ngày 05/12 đến trước 11h30 trưa thứ 6, ngày 08/12/2023 - Đối tượng hoàn thiện link: các em sinh viên đã và đang học lại/ học cải thiện/ học song bằng ở học kỳ 1 năm học 2023-2024 Ghi chú: - Sinh viên ghi tên học phần và tên lớp học phần theo đúng lớp học phần mình đang học trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ - Sinh viên BẮT BUỘC PHẢI HOÀN THIỆN LINK ĐÚNG HẠN, nếu không thực hiện sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập các học phần đăng ký học lại/ cải thiện/ song bằng ở kỳ 1 năm học 2023-2024  Cần thêm thông tin, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo đại học theo Email: dt@dav.edu.vn, Điện thoại: 0936018433
Các thông báo khác