Chi tiết

[Thông báo] Đăng ký học phần Giáo dục thể chất_Kỳ 2 năm học 2023-2024

Chào các em sinh viên,

 

Phòng Đào tạo Đại học gửi các em link đăng ký tham gia học phần giáo dục thể chất kỳ 2 năm học 2023-2024.

- Đối tượng đăng ký:

  1. Sinh viên khóa 49 chưa đăng ký học phần Giáo dục thể chất trong kỳ 1 năm học 2023-2024.
  2. Sinh viên đã đăng ký học phần Võ Vovinam nhưng chưa chọn lịch học (có tên trong email Outlook PĐT đã gửi).
  3. Sinh viên các khóa trước còn nợ học phần Giáo dục thể chất.
     
 

Học phần giáo dục thể chất là học phần bắt buộc để xét tốt nghiệp nên các em phải hoàn thiện form trước 23h59’ ngày 20/02/2024.

Ghi chú: Với những ca học không đủ số lượng để tổ chức lớp, phòng Đào tạo Đại học sẽ thông báo tới sinh viên để điều chỉnh ca học phù hợp.

Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ PĐTĐH theo Email: NhatTan-PDT@dav.edu.vn, Điện thoại: 0936018433 (thầy Tân)

Các thông báo khác