Chi tiết

[Nhắc nhở] Một số thông tin V/v Đăng ký tín chỉ Đợt 3

Thân gửi các em sinh viên,

Các em chú ý thời gian đăng ký học lại/ cải thiện/ song bằng bắt đầu từ 0h00 ngày 31/01/2023 đến 23h59 ngày 01/02/2023.

Lưu ý: 

  • Sinh viên sử dụng một tab trình duyệt duy nhất để đăng ký một hoặc nhiều học phần trong một đợt đăng ký. Trong trường hợp đăng ký tín chỉ bằng nhiều tab hoặc nhiều trình duyệt cùng một lúc, hệ thống chỉ lưu trữ kết quả đăng ký thành công ở lần sau cùng. 
  • Sinh viên đăng nhập chỉ DUY NHẤT 1 THIẾT BỊ và dùng trên máy tính để đảm bảo mạng ổn định nhất. 
  • Trong quá trình đăng ký nếu xảy ra lỗi hệ thống do số lượng sinh viên đăng ký quá đông một lúc, sinh viên vui lòng nhấn F5 để tải lại hệ thống. 

 

Trong quá trình đăng ký, sinh viên gặp vấn đề khó khăn, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: 

- Về Kỹ thuật: Kỹ thuật viên phụ trách phần mềm, Email: tannd@thienan.vn 

- Về lớp tín chỉ học phần: Thầy Tuấn Anh - Phòng Đào tạo đại học, Email: nguyentuananh@dav.edu.vn 

---------

Phòng Đào tạo đại học - HVNG