Chi tiết

[Thông báo] Về công tác chuẩn bị Tốt nghiệp cho Khóa 47

Thân gửi các em sinh viên,
 
Phòng Đào tạo đại học gửi các em thông tin về công tác chuẩn bị Tốt nghiệp cho Khóa 47.
 
1. Về việc làm thủ tục tốt nghiệp (in Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng và bảng điểm tiếng Việt, tiếng Anh):  Sinh viên nộp 01 phong bì gồm 03 ảnh 4x6, bên ngoài phong bì ghi rõ theo thứ tự:
- Họ và tên:
- Lớp:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Số điện thoại liên hệ:
- Dân tộc:
- Quốc tịch:
Thông tin cá nhân ghi trên phong bì cần chính xác tuyệt đối để làm căn cứ in trên văn bằng tốt nghiệp.
Thời gian thu: từ 06/5/2024 đến 16/5/2024 tại Phòng Đào tạo đại học (D314, Tầng 3, Nhà D).
 
2. Về Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Hạn nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế từ 06/5/2024 đến 10/6/2024 tại Phòng Đào tạo đại học (D314, Tầng 3, Nhà D). 
Sinh viên nộp bản sao được chứng thực, kèm mang bản gốc để đối chiếu.
 
3. Dự kiến kế hoạch tốt nghiệp đại học Khóa 47 năm 2024: sinh viên xem trong Outlook
 
Mọi thắc mắc liên hệ cô Linh - Phòng Đào tạo đại học: 0936018433.
 
Ghi chú: Sinh viên vui lòng không phản hồi email này. Nếu có thắc mắc vui lòng gửi email mới để tránh bị trôi email.
 
Trân trọng.
 
---
Phòng ĐTĐH - HVNG
 
Các thông báo khác