Chi tiết

[Thông báoSB] Xét tuyển đào tạo song bằng, Kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Thân gửi các em sinh viên,

 
Học viện Ngoại giao thông báo xét tuyển đào tạo song bằng Kỳ 2, năm học 2023 - 2024 với các thông tin cụ thể như sau:
 
I. Đối tượng xét tuyển:
Sinh viên đại học chính quy của Học viện Ngoại giao đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất:
- Có nhu cầu đăng ký học thêm chương trình thứ hai tại Học viện;
- Tự nguyện đóng học phí cho các học phần riêng của chương trình đào tạo thứ hai theo đúng quy định của Học viện.
 
II. Điều kiện xét tuyển:
Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:
a) Học lực tính theo điểm trung bình chung tích luỹ xếp loại Khá trở lên và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;
b) Học lực tính theo điểm trung bình chung tích luỹ xếp loại Trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.
 
III. Thời gian đăng ký và xét tuyển:
- Hạn nộp phiếu đăng ký xét tuyển song bằng: từ thứ 4, ngày 03/01 đến trước 11h30, thứ 2, ngày 08/01/2024.
Sinh viên hoàn thiện thông tin và Phiếu đăng ký xét tuyển tại link: https://forms.office.com/r/8qD4MxF5ev
 
Sinh viên được thông báo kết quả xét tuyển trước khi đăng ký tín chỉ kỳ 2 năm học 2023-2024. Sau khi có kết quả xét tuyển, sinh viên đăng ký học phần học song bằng trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ theo thông báo của Phòng Đào tạo đại học.
 
IV. Hình thức và thời gian đào tạo:
1. Hình thức đào tạo: học tập trung liên tục tại Học viện. Sinh viên được bảo lưu các học phần đã tích luỹ được trong chương trình thứ nhất.
2. Thời gian đào tạo: song song với chương trình thứ nhất (sinh viên căn cứ vào Thời khóa biểu các môn trong học kỳ chính và học kỳ hè để lựa chọn đăng ký các học phần cần tích lũy của chương trình thứ hai).
 
Ghi chú:
- Sinh viên khi tốt nghiệp được cấp hai bằng tốt nghiệp, hai bảng điểm của hai ngành.
- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích lũy của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai.
- Thời gian tối đa được phép học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất.
- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng ký muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ hai.
 

Trân trọng.

 

Các thông báo khác