Chi tiết

[Thông báo] Kế hoạch thi Học kỳ II năm học 2022-2023

Thân gửi các em,

Phòng Đào tạo đại học (PĐT) tổ chức thi học kỳ II năm học 2022-2023 từ ngày 24/04/2023 đến 25/6/2023. PĐT sẽ cập nhật thời gian thi các học phần sau khi học phần đó kết thúc. Vì vậy, sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần chủ động kiểm tra lịch thi trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ. 

Lưu ý:  

- Dự kiến các học phần sẽ thi sau 01 - 02 tuần kể từ ngày kết thúc học phần. Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, sinh viên được nghỉ hè. 

- Đối với sinh viên Khóa 48: dự kiến kỳ học quân sự sẽ chia thành 3 đợt tổ chức từ 27/6/2023 đến 31/08/2023. Mỗi đợt học kéo dài trong vòng 03 tuần. Thời gian các đợt học và các thông tin liên quan PĐT sẽ thông báo đến sinh viên sau. 

Nếu có thắc mắc về lịch thi, lịch học sinh viên liên hệ với Thầy Tuấn Anh, Phòng D314 nhà D, Email: nguyentuananh@dav.edu.vn.

Các thông báo khác