Chi tiết

[SB] V/v Thủ tục tốt nghiệp của sinh viên học Ngành 2

Thân gửi các em sinh viên đang theo học chương trình song bằng,
 
PĐT gửi thông tin tới các sinh viên dự kiến có thể tốt nghiệp Ngành 2 trong đợt xét tốt nghiệp tháng 7/2024 như sau:
 
1. Đơn xin xét tốt nghiệp: hoàn thiện theo mẫu đã gửi trong Outlook của sinh viên. Sinh viên nộp đơn này sau khi đã hoàn thành hết các học phần của chương trình Ngành 2, dự kiến trước 17/6/2024)
 
2. Thủ tục tốt nghiệp thuộc PĐT phụ trách (in Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng và bảng điểm tiếng Việt, tiếng Anh):  Sinh viên nộp 01 phong bì gồm 03 ảnh 4x6, bên ngoài phong bì ghi rõ theo thứ tự:
- Họ và tên:
- Mã sinh viên:
- Ngành 2:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Số điện thoại liên hệ:
- Dân tộc:
- Quốc tịch:
Thông tin cá nhân ghi trên phong bì cần chính xác tuyệt đối để làm căn cứ in trên văn bằng tốt nghiệp.
Thời gian thu: từ 06/5/2024 đến 16/5/2024 tại Phòng Đào tạo đại học (D314, Tầng 3, Nhà D).
 
Về Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Hạn nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế từ 06/5/2024 đến 10/6/2024 tại Phòng Đào tạo đại học (D314, Tầng 3, Nhà D). 
Sinh viên nộp bản sao được chứng thực, kèm mang bản gốc để đối chiếu.
 
3. Thủ tục tốt nghiệp thuộc Phòng CTCT&QLSV phụ trách: sinh viên vui lòng liên hệ: student.info@dav.edu.vn để được hỗ trợ (ghi chú: Điểm SHCĐ của Ngành 2 sẽ được quy đổi từ điểm SHCĐ ngành 1)
 
4. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp: dự kiến sau thời gian cấp bằng của sinh viên Ngành 1 (1-2 tháng)
 
Mọi thắc mắc liên hệ cô Linh - Phòng Đào tạo đại học: 0936018433
 
Ghi chú: Sinh viên vui lòng không phản hồi email này. Nếu có thắc mắc vui lòng gửi email mới để tránh bị trôi email.

 

Các thông báo khác