Chi tiết

[Thông báo] V/v Đăng ký tín chỉ_Học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thân gửi các em sinh viên,  

  

Phòng Đào tạo đại học (PĐT) gửi sinh viên thời gian đăng ký tín chỉ các học phần ở Học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau: 

- Lần 1: đăng ký từ 0h ngày 15/01 đến 6h sáng ngày 20/01/2024 (áp dụng theo từng Khóa như ảnh bên dưới, sinh viên học lại/ cải thiện/ song bằng KHÔNG đăng ký ở Lần 1) 

 

Đăng ký tín chỉ lần 1  

  

Khoa 

Ngày bắt đầu 

Giờ bắt đầu  

Ngày kết thúc 

Giờ kết thúc 

K50 

QHQT50 

15/01/2024 

0h 

17/01/2024 

0h 

TTQT50 

15/01/2024 

6h 

17/01/2024 

6h 

KTQT50 

15/01/2024 

12h 

17/01/2024 

12h 

KDQT50 

15/01/2024 

12h 

17/01/2024 

12h 

LQT50 

15/01/2024 

18h 

17/01/2024 

18h 

LTMQT 

15/01/2024 

18h 

17/01/2024 

18h 

NNA50 

16/01/2024 

0h 

18/01/2024 

0h 

CA-TBD 50 

16/01/2024 

0h 

18/01/2024 

0h 

K49 

QHQT49 

16/01/2024 

6h 

18/01/2024 

6h 

TTQT49 

16/01/2024 

12h 

18/01/2024 

12h 

KTQT49 

16/01/2024 

18h 

18/01/2024 

18h 

KDQT49 

16/01/2024 

18h 

18/01/2024 

18h 

LQT49 

17/01/2024 

0h 

19/01/2024 

0h 

LTMQT 

17/01/2024 

0h 

19/01/2024 

0h 

NNA49 

17/01/2024 

6h 

19/01/2024 

6h 

CA-TBD 49 

17/01/2024 

6h 

19/01/2024 

6h 

K48 

QHQT48 

17/01/2024 

12h 

19/01/2024 

12h 

TTQT48 

17/01/2024 

18h 

19/01/2024 

18h 

KTQT48 

18/01/2024 

0h 

20/01/2024 

0h 

KDQT48 

18/01/2024 

0h 

20/01/2024 

0h 

LQT48 

18/01/2024 

6h 

20/01/2024 

6h 

NNA48 

18/01/2024 

6h 

20/01/2024 

6h 

K47 

Toàn khóa 

18/01/2024 

6h 

20/01/2024 

6h 

 

- Lần 2: đăng ký từ 0h ngày 23/01 đến 18h ngày 25/01/2024 (áp dụng cho sinh viên toàn trường chưa đăng ký được ở Lần 1 và các sinh viên học lại/ cải thiện/ song bằng) 

 

Đối với sinh viên đăng ký học lại/ cải thiện/ song bằng cần thực hiện theo cả 2 bước sau: 

- Bước 1: Đăng ký vào link sau các học phần cần học lại/ học cải thiện/ học song bằng ở kỳ 2 năm học 2023-2024: https://forms.office.com/r/mWC19Y2JMC

- Bước 2: Đăng ký trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ các học phần đã đăng ký trong link ở Bước 1 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học lại/ cải thiện/ song bằng chú ý kiểm tra thật kỹ thông tin các học phần, đảm bảo đăng ký trong link và trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ phải khớp nhau. Sinh viên chịu trách nhiệm nếu thông tin không khớp, ảnh hưởng đến kết quả học tập. 

Đăng ký tín chỉ lần 2 

  

Khoa 

Ngày bắt đầu 

Giờ bắt đầu  

Ngày kết thúc 

Giờ kết thúc 

K50 

QHQT50 

23/01/2024 

0h 

25/01/2024 

0h 

TTQT50 

23/01/2024 

0h 

25/01/2024 

0h 

KTQT50 

23/01/2024 

0h 

25/01/2024 

0h 

KDQT50 

23/01/2024 

0h 

25/01/2024 

0h 

LQT50 

23/01/2024 

0h 

25/01/2024 

0h 

LTMQT 

23/01/2024 

0h 

25/01/2024 

0h 

NNA50 

23/01/2024 

0h 

25/01/2024 

0h 

CA-TBD 50 

23/01/2024 

0h 

25/01/2024 

0h 

K49 

QHQT49 

23/01/2024 

12h 

25/01/2024 

12h 

TTQT49 

23/01/2024 

12h 

25/01/2024 

12h 

KTQT49 

23/01/2024 

12h 

25/01/2024 

12h 

KDQT49 

23/01/2024 

12h 

25/01/2024 

12h 

LQT49 

23/01/2024 

12h 

25/01/2024 

12h 

LTMQT 

23/01/2024 

12h 

25/01/2024 

12h 

NNA49 

23/01/2024 

12h 

25/01/2024 

12h 

CA-TBD 49 

23/01/2024 

12h 

25/01/2024 

12h 

K48 

QHQT48 

23/01/2024 

18h 

25/01/2024 

18h 

TTQT48 

23/01/2024 

18h 

25/01/2024 

18h 

KTQT48 

23/01/2024 

18h 

25/01/2024 

18h 

KDQT48 

23/01/2024 

18h 

25/01/2024 

18h 

LQT48 

23/01/2024 

18h 

25/01/2024 

18h 

NNA48 

23/01/2024 

18h 

25/01/2024 

18h 

K47 

Toàn khóa 

23/01/2024 

18h 

25/01/2024 

18h 

 

Đối với Khóa 47 và Khóa 48, sinh viên cần lưu ý Tên lớp học phần thuộc Hệ đào tạo (Tiêu chuẩn/ Chất lượng cao) mình theo học để tránh đăng ký nhầm lớp.  

Ví dụ: NCN-QHQT48CLC hoặc NCN-QHQT48TC => Sinh viên chú ý đến ký hiệu hệ đào tạo là CLC hoặc TC ở cuối tên lớp học phần khi đăng ký trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ 

 

Lưu ý: 

  • Sinh viên cần đăng ký ĐÚNG HẠN theo thời gian thông báo. Khi hết hạn đăng ký, sinh viên chưa đăng ký được ở Lần 1 vì lý do bất khả kháng sẽ phải đợi đợt đăng ký Lần 2 theo thời gian đã thông báo ở trên. 
  • Sinh viên khi đăng ký các học phần ngoại ngữ, cần chọn đúng ngoại ngữ và trình độ ngoại ngữ đang theo học. 
  • Sinh viên sử dụng một tab trình duyệt duy nhất để đăng ký một hoặc nhiều học phần trong một đợt đăng ký. Trong trường hợp đăng ký tín chỉ bằng nhiều tab hoặc nhiều trình duyệt cùng một lúc, hệ thống chỉ lưu trữ kết quả đăng ký thành công ở lần sau cùng. 
  • Sinh viên đăng nhập chỉ DUY NHẤT 1 THIẾT BỊ để đảm bảo mạng ổn định nhất. 
  • Trong quá trình đăng ký nếu xảy ra lỗi hệ thống do số lượng sinh viên đăng ký quá đông một lúc, sinh viên vui lòng nhấn F5 để tải lại hệ thống hoặc quay lại Cổng thông tin đào tạo tín chỉ ở thời điểm khác trong thời hạn đăng ký. 
  • Trước khi kết thúc đợt đăng ký tín chỉ, sinh viên có thể hủy các lớp học phần đã đăng ký thành công và đăng ký lại các lớp học phần khác nếu có nguyện vọng. 
  • Sau khi đăng ký thành công, sinh viên cần kiểm tra, lưu lại thông tin đã đăng ký và thực hiện theo đúng Lịch học trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ mình đã đăng ký.  
  • Các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không được tham gia lớp học phần. 

 

Trong quá trình đăng ký, sinh viên gặp vấn đề khó khăn, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: 

- Về Kỹ thuật: Kỹ thuật viên phụ trách phần mềm, Email: Phuongnn@thienan.vn 

- Về lớp tín chỉ: Thầy Tuấn Anh - Phòng Đào tạo đại học, Email: nguyentuananh@dav.edu.vn 

 

Sinh viên gửi các thắc mắc liên quan đến việc đăng ký tín chỉ trước 17h00 ngày 01/02/2024. Sau thời gian trên PĐT không giải quyết các thắc mắc liên quan đến việc đăng ký tín chỉ. 

 

Phòng Đào tạo đại học - HVNG.  

Các thông báo khác