Chi tiết

[Thông báo] Về việc đăng ký học lại/ học cải thiện/ học bổ sung cùng Khóa 50 - Kỳ 1 năm học 2023-2024

Phòng Đào tạo gửi sinh viên thời gian đăng ký tín chỉ các học phần HỌC LẠI/ CẢI THIỆN/ SONG BẰNG học cùng với Khóa 50 ở Học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau: 

 

- Thời gian: dự kiến từ 10h00 sáng ngày 25/9/2023 đến 10h00 sáng ngày 26/9/2023. 

- Đăng ký: trực tiếp trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ. 

 

Lưu ý: 

  • Sinh viên cần đăng ký ĐÚNG HẠN theo thời gian thông báo. PĐT sẽ không xử lý các trường hợp sinh viên đăng ký muộn. 
  • Trước khi kết thúc đợt đăng ký tín chỉ, sinh viên có thể hủy các lớp học phần đã đăng ký thành công và đăng ký lại các lớp học phần khác nếu có nguyện vọng.
  • Sau khi đăng ký thành công, sinh viên cần kiểm tra và thực hiện theo đúng Lịch học mình đã đăng ký. 
Trong quá trình đăng ký, sinh viên gặp vấn đề khó khăn, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: 

 

- Về Kỹ thuật: Kỹ thuật viên phụ trách phần mềm, Email: Phuongnn@thienan.vn 

- Về Lớp tín chỉ: Thầy Tuấn Anh - Phòng Đào tạo đại học, Email: nguyentuananh@dav.edu.vn 

 

Sinh viên gửi các thắc mắc liên quan đến việc đăng ký tín chỉ trước 12h00 trưa ngày 29/9/2023. 

 

 

Các thông báo khác