Chi tiết

[Thông báo] Lịch học tiếng Tây Ban Nha ngày 28/11 và 29/11/2022 - Khóa 49

Thân gửi sinh viên theo học học phần tiếng Tây Ban Nha,
 
Thứ 2, ngày 28/11/2022, lớp tiếng Tây Ban Nha nghỉ do giảng viên có lịch họp. Thứ 3, ngày 29/11/2022, sinh viên vẫn học theo lịch bình thường.
 
Các tuần khác lịch học không đổi vẫn học 2 buổi vào thứ 2 ca 4 và thứ 3 ca 3.
 
-----
 
Phòng Đào tạo đại học - HVNG