Chi tiết

[TB] V/v Tổ chức thi lại Tin học văn phòng cho sinh viên Khóa 48 trở về trước

Thân gửi các em,
 
Sinh viên các Khóa 48 trở về trước KHÔNG ĐẠT học phần Tin học văn phòng hoặc chưa được thi (trừ học phần Tin học của ngành Truyền thông quốc tế) đề nghị làm thủ tục đăng ký thi lại tại PĐT, D314, tầng 3, nhà D từ 19/3/2024 đến trước 17h00 thứ 5 ngày 21/3/2024 (sinh viên đăng ký trong giờ hành chính).
 
Trân trọng.
Các thông báo khác