THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1 Học kỳ 2 Năm học 2023-2024
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học chính quy theo quy chế 4346Luật Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 4346Tiếng AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 4347Chính trị Quốc tế và Ngoại giaoĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 4347Kinh tế Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 4347Luật Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 4347Tiếng AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 4347Truyền thông và Văn hóa đối ngoạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0847Chính trị Quốc tế và Ngoại giaoĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0848Chính trị Quốc tế và Ngoại giaoĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0848Kinh tế Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0848Luật Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0848Tiếng AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0848Truyền thông và Văn hóa đối ngoạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0849Châu Á - Thái Bình DươngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0849Chính trị Quốc tế và Ngoại giaoĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0849Kinh tế Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0849Luật Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0849Tiếng AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0849Truyền thông và Văn hóa đối ngoạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0850Châu Á - Thái Bình DươngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0850Chính trị Quốc tế và Ngoại giaoĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0850Kinh tế Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0850Luật Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0850Tiếng AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học chính quy theo quy chế 0850Truyền thông và Văn hóa đối ngoạiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!