Chi tiết

[Thông báo] V.v Thi lại/ thi cải thiện/ thi bổ sung các học phần Kỳ 1 năm học 2023-2024

Thân gửi các em sinh viên,

 

Phòng Đào tạo đại học (PĐT) thông báo tổ chức thi lại/ thi bổ sung/ thi cải thiện các học phần Kỳ 1 năm học 2023-2024, thông tin cụ thể như sau:

 

- Thi lại: áp dụng cho sinh viên từ Khóa 47 trở về trước.

- Thi bổ sung: áp dụng cho sinh viên các Khóa không tham gia kỳ thi chính có lý do chính đáng, đã gửi minh chứng cho PĐT, được chấp nhận thi vào đợt bổ sung.

- Thi cải thiện: áp dụng với CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CÓ TÍNH CHẤT LŨY TIẾN cho sinh viên toàn trường. Sinh viên đăng ký thi cải thiện cần thi lại tất cả các kỹ năng của học phần. Điểm cuối cùng của học phần lấy theo điểm trung bình chung cao nhất trong 2 lần thi.

 

Điều kiện để thi cải thiện điểm các học phần Ngoại ngữ có tính chất lũy tiến:

- Khóa 47 trở về trước: đạt điểm D

- Khóa 48, Khóa 49, Khóa 50: từ điểm D trở lên

 

Thông tin cụ thể:

- Thời hạn đăng ký: trong 3 ngày từ 8h00 thứ 2, ngày 18/3 đến trước 17h00 thứ 4 ngày 20/3/2024 (sinh viên đăng ký trong giờ hành chính) - Hình thức đăng ký: trực tiếp tại PĐT, D314, tầng 3, nhà D - Lịch thi: dự kiến tổ chức từ ngày 26/3/2024 (cụ thể PĐT sẽ thông báo đến sinh viên đăng ký)

 

Chú ý: 

- Những sinh viên đã từng gửi email hoặc gửi bản cứng đăng ký thi lại/ thi bổ sung/ thi cải thiện về PĐT vui lòng lên trực tiếp PĐT để hoàn thành thủ tục.

- Đối với các học phần ngoại ngữ có tính chất lũy tiến, sinh viên chỉ được thi cải thiện ngay sau kỳ thi chính và KHÔNG ĐƯỢC HỌC CẢI THIỆN.

- Với các học phần ngoại ngữ bao gồm nhiều kỹ năng, điểm cuối cùng của học phần là điểm Trung bình chung của các kỹ năng. Nếu điểm Trung bình chung này ĐẠT, mà có kỹ năng KHÔNG ĐẠT, sinh viên vẫn được tính là ĐẠT học phần đó. Ngược lại, nếu điểm Trung bình chung này KHÔNG ĐẠT, sinh viên cần đăng ký thi lại (đối với khóa 47 trở về trước) hoặc học lại (đối với khóa 48 trở đi) toàn bộ học phần, bao gồm tất cả các kỹ năng thuộc học phần đó (kể cả kỹ năng đã Đạt).

 

- Sinh viên vui lòng KHÔNG phản hồi lại email này, nếu có thắc thì gửi email mới cho PĐT để tránh bị sót email.   

Cần thêm thông tin, sinh viên vui lòng liên hệ PĐT theo Email: dt@dav.edu.vn, Điện thoại: 0936018433

Các thông báo khác