Chi tiết

[Thông báo] Về việc thi lại/ thi bổ sung/ thi cải thiện các học phần Kỳ 2 năm học 2022-2023

Thân gửi các em sinh viên,
 
Phòng Đào tạo đại học (PĐT) thông báo tổ chức thi lại/ thi bổ sung/ thi cải thiện các học phần Kỳ 2 năm học 2022-2023, thông tin cụ thể như sau:
- Thi lại: áp dụng cho sinh viên từ Khóa 47 trở về trước.
- Thi bổ sung: áp dụng cho sinh viên các Khóa đã xin phép nghỉ thi, có lý do chính đáng được PĐT và các Khoa chấp nhận.
- Thi cải thiện: áp dụng với CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CÓ TÍNH CHẤT LŨY TIẾN cho sinh viên toàn trường (trừ các học phần ngoại ngữ thuộc khoa Tiếng Trung). 
Điều kiện để thi cải thiện điểm:
  • Khóa 47 trở về trước: đạt điểm D
  • Khóa 48, Khóa 49: từ điểm D trở lên
Thông tin cụ thể:
- Thời hạn đăng ký: trong 2 ngày từ 8h00 thứ 3, ngày 05/9 đến trước 17h00 thứ 4 ngày 06/9/2023 (sinh viên đăng ký trong giờ hành chính)
- Hình thức đăng ký: trực tiếp tại PĐT, D314, tầng 3, nhà D
- Lịch thi: dự kiến tổ chức từ ngày 13/9/2023 (cụ thể PĐT sẽ thông báo đến sinh viên đăng ký)
 
Chú ý: 
- Những sinh viên đã từng gửi email hoặc gửi bản cứng đăng ký thi lại/ thi bổ sung/ thi cải thiện về PĐT vui lòng lên trực tiếp PĐT để hoàn thành thủ tục.
- Với các học phần ngoại ngữ bao gồm nhiều kỹ năng, điểm cuối cùng của học phần là điểm Trung bình chung của các kỹ năng. Nếu điểm Trung bình chung này ĐẠT, mà có kỹ năng KHÔNG ĐẠT, sinh viên vẫn được tính là ĐẠT học phần đó. Ngược lại, nếu điểm Trung bình chung này KHÔNG ĐẠT, sinh viên cần đăng ký thi lại (đối với khóa 47 trở về trước) hoặc học lại (đối với khóa 48 trở đi) toàn bộ học phần, bao gồm tất cả các kỹ năng thuộc học phần đó (kể cả kỹ năng đã Đạt).
 
Cần thêm thông tin, sinh viên vui lòng liên hệ PĐT theo Email: dt@dav.edu.vn, Điện thoại: 0936018433

 

Các thông báo khác