Chi tiết

[THÔNG BÁO CẬP NHẬT 28.12.22] V.v ĐĂNG KÝ LẠI NGOẠI NGỮ 1 VÀ NGOẠI NGỮ 2 - KHÓA 49 (BẮT BUỘC)

Thân gửi các em sinh viên khóa 49,
 
Ngày 23/12/2022, Phòng Đào tạo đã gửi email Thông báo V/v Đăng ký học ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 49, tuy nhiên có rất nhiều sinh viên chưa trả lời hoặc trả lời sai, chọn sai nội dung. Vì vậy, Phòng Đào tạo yêu cầu TOÀN BỘ SINH VIÊN KHÓA 49 TRẢ LỜI BIỂU MẪU SAU để được sắp xếp lớp Ngoại ngữ 1 và Ngoại ngữ 2 ở học kỳ 2 năm học 2022-2023.
 
- Link hoàn thiện: https://forms.office.com/r/TbH7bs7JS0 
- Thời hạn hoàn thành: trước 10h00 sáng Thứ Năm, ngày 29/12/2022
 
SINH VIÊN KHÔNG HOÀN THIỆN BIỂU MẪU SẼ KHÔNG ĐƯỢC XẾP LỚP NGOẠI NGỮ 1 VÀ NGOẠI NGỮ 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023.
 
LƯU Ý:
1. Các sinh viên đã đăng ký form PĐT gửi trước đó, yêu cầu ĐĂNG KÝ LẠI trong link này.
2. Sinh viên ngành Châu Á Thái Bình Dương không được đổi Ngoại ngữ 1.
3. Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh không được chuyển thời lượng học Ngoại ngữ 2 sang thời lượng học bổ trợ Ngoại ngữ 1.
4. Sinh viên có nguyện vọng tiếp tục học Ngoại ngữ 2 kỳ 2 thì cần học đúng Ngoại ngữ 2 đã học ở học kỳ 1.