Chi tiết

[Thông báo] V/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất_Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Chào các em sinh viên,
Phòng Đào tạo Đại học gửi các em link đăng ký tham gia học phần giáo dục thể chất năm học 2023-2024.
 
- Đối tượng đăng ký: sinh viên khóa 49 và các khóa trước đó còn nợ học phần này.
- Link đăng ký: https://forms.office.com/r/5WWS214tsp
 
Học phần giáo dục thể chất là học phần bắt buộc để xét tốt nghiệp nên các bạn phải hoàn thiện form dưới đây trước 11h30 thứ 3 ngày 12/9/2023.
 
Ghi chú: Với những ca học không đủ số lượng để tổ chức lớp, PĐTĐH sẽ thông báo tới sinh viên để điều chỉnh cho phù hợp.
 
Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ PĐTĐH theo Email: NhatTan-PDT@dav.edu.vn, Điện thoại: 0936018433 (thầy Tân)
 
Trân trọng.

 

Các thông báo khác