Chi tiết

[THÔNG BÁO] Kiểm tra các học phần đăng ký học trả nợ/ cải thiện/ song bằng_Đợt 2 Kỳ 1 năm học 2022-2023

Thân gửi các em sinh viên,

Dựa vào đăng ký học lại/ cải thiện/ song bằng của sinh viên Đợt 2 - Kỳ 1 năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo đại học (PĐT) đã gán (các) lớp tín chỉ vào lịch học của từng sinh viên trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ.

Đề nghị sinh viên kiểm tra lịch học cá nhân trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ và báo lại PĐT trước 15h30, thứ 6 ngày 14/10/2022 nếu có sai sót hoặc thiếu học phần đã đăng ký với PĐT.

Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ PĐT theo hotline: 093 601 8433 hoặc email: dt@dav.edu.vn

Các thông báo khác