Chi tiết

[Thông báo] Về việc điều chỉnh buổi học đầu tiên tiếng Tây Ban Nha - Khóa 49

Thân gửi sinh viên theo học học phần tiếng Tây Ban Nha,

Phòng Đào tạo đại học thông báo điều chỉnh buổi học đầu tiên học phần tiếng Tây Ban Nha từ thứ 2 ca 4, ngày 10/10 sang thứ 3 ca 3, ngày 11/10.

Các tuần khác lịch học không đổi vẫn học 2 buổi vào thứ 2 ca 4 và thứ 3 ca 3.

-----

Phòng Đào tạo đại học - HVNG