Chi tiết

HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ ĐIỂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI KHÓA 47

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

PHÒNG CTCT&QSLV

 

 

HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Nhằm tổng hợp tình hình thực hiện Quy định về Hoạt động cộng đồng của sinh viên Học viện Ngoại giao, phòng CTCT&QLSV sẽ tiến hành thống kê điểm Hoạt động cộng đồng cho sinh viên năm thứ 4 (K47) vào tháng 03/2024.

Sinh viên làm theo hướng dẫn như sau:

- Bước 1: Truy cập vào Cổng sinh hoạt cộng đồng với đường link: congdong.dav.edu.vn

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản giống Cổng thông tin sinh viên do Học viện đã cung cấp

- Bước 3: Vào màn hình Trang chủ  để đọc hướng dẫn cụ thể cách thống kê Hoạt động cộng đồng và cách tính điểm Hoạt động cộng đồng tại đây

- Bước 4: Nhấn SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG -> Nhấn nút Thêm mới và kê khai trực tiếp các hoạt động cộng đồng.

Các minh chứng hợp lệ bao gồm một trong các giấy tờ sau:

  •  Giấy chứng nhận hoặc Giấy khen tham gia hoạt động do đơn vị tổ chức cấp*.
  •  Danh sách xác minh tham gia hoạt động cộng đồng đối với chương trình của Học viện do phòng CTCT&QLSV hoặc các đơn vị trong Học viện cung cấp có xác nhận của đơn vị tổ chức (Phụ lục 02). Tải biểu mẫu tại đây.
  • Tải minh chứng có định dạng ảnh (*.PNG,*. JPG), PDF, *.doc, *.docx

 

*Lưu ý:

- Trong trường hợp đơn vị tổ chức hoạt động không cung cấp giấy chứng nhận riêng, sinh viên có thể sử dụng mẫu giấy xác nhận do phòng CTCT&QLSV cung cấp (Phụ lục 01). Tài biểu mẫu tại đây

- Đối với các hoạt động trong khuôn khổ Học viện và Bộ Ngoại giao, giấy xác nhận chỉ cần ký xác nhận không cần dấu.

- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ Hoạt động cộng đồng của sinh viên, phòng CTCT&QLSV sẽ tiến hành kiểm tra tính xác thực của các hồ sơ (phần tự khai và các minh chứng). Sau khi nhận được thông báo về tổng số điểm Hoạt động cộng đồng, sinh viên có thể gửi ý kiến thắc mắc đến phòng CTCT&QLSV để được giải đáp.

Xin cảm ơn!

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024

TM. PHÒNG CTCT&QLSV

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hiệp

 

 

 

 

 

Các thông báo khác