Chi tiết

[Thông báo] Tổ chức kỳ học hè năm 2023

Thân gửi các em,
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, Phòng Đào tạo đại học dự kiến tổ chức Học kỳ hè năm 2023, dự kiến từ ngày 24/7/2023 đến 31/8/2023. Thông tin cụ thể như sau:
 
- Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học (trả nợ/ cải thiện/ song bằng (diện đã và đang học) vui lòng hoàn thiện link: https://forms.office.com/r/nEXVmui0EK
- Thời hạn đăng ký: từ ngày 12/7/2023 đến trước 17h00, ngày 17/7/2023
- Đối tượng đăng ký: sinh viên các Khóa
 
Ghi chú:
- Trong trường hợp chưa đủ số lượng sinh viên đăng ký để tổ chức lớp, sinh viên vui lòng tiếp tục chờ các Thông báo tiếp theo từ PĐT.
- PĐT sẽ gửi thông báo liên quan đến đăng ký học chương trình song bằng cho sinh viên có nguyện vọng sau.
 
Nếu có thắc mắc, đề nghị sinh viên liên hệ Cô Đỗ Thùy Linh - Phòng Đào tạo đại học (D314, tầng 3, nhà D), Email: dt@dav.edu.vn, Số điện thoại: 0936.018.433 để được giải đáp.

 

Các thông báo khác