Chi tiết

HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ ĐIỂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI KHÓA 46

Nhằm tổng hợp tình hình thực hiện Quy định về Sinh hoạt cộng đồng của sinh viên Học viện Ngoại giao, phòng CTCT&QLSV sẽ tiến hành thống kê điểm Sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên năm thứ 4 (K46) vào tháng 03/2023.

Sinh viên làm theo hướng dẫn như sau:

- Bước 1: Truy cập vào cổng sinh hoạt cộng đồng với đường link: congdong.dav.edu.vn

Về vấn đề kỹ thuật, hệ thống phần mềm đang chạy trên chứng chỉ tạm thời, nên có hiện tượng cảnh báo bảo mật. Nếu sinh viên gặp tình trạng cảnh báo này khi truy cập, sinh viên lựa chọn mục “nâng cao” và sau đó lựa chọn tiếp tục truy cập trang congdong.dav.edu.vn

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản giống Cổng thông tin sinh viên do Học viện đã cung cấp

- Bước 3: Vào màn hình Trang chủ  để đọc hướng dẫn cụ thể cách thống kê Sinh hoạt cộng đồng và cách tính điểm sinh hoạt cộng đồng tại đây

- Bước 4: Nhấn SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG -> Nhấn nút Thêm mới và kê khai trực tiếp các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Các minh chứng hợp lệ bao gồm một trong các giấy tờ sau:

  •  Giấy chứng nhận hoặc Giấy khen tham gia hoạt động do đơn vị tổ chức cấp*.
  •  Danh sách xác minh tham gia hoạt động cộng đồng đối với chương trình của Học viện do phòng QLSV cung cấp có xác nhận của đơn vị tổ chức (Phụ lục 02). Tải biểu mẫu tại đây
  • Tải minh chứng có định dạng ảnh (*.PNG,*. JPG), PDF, *.doc, *.docx

 

*Lưu ý:

- Trong trường hợp đơn vị tổ chức hoạt động không cung cấp giấy chứng nhận riêng, sinh viên có thể sử dụng mẫu giấy xác nhận do phòng QLSV cung cấp (Phụ lục 01). Tài biểu mẫu tại đây

- Đối với các hoạt động trong khuôn khổ Học viện và Bộ Ngoại giao, giấy xác nhận chỉ cần ký xác nhận không cần dấu.

- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ Sinh hoạt cộng đồng của sinh viên, phòng CTCT&QLSV sẽ tiến hành kiểm tra tính xác thực của các hồ sơ (phần tự khai và các minh chứng). Sinh viên sau khi nhận được thông báo về tổng số điểm Sinh hoạt cộng đồng, có thể gửi ý kiến thắc mắc đến phòng CTCT&QLSV để được giải đáp trong 02 tuần sau đó.

Xin cảm ơn!

 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

TM. PHÒNG CTCT&QLSV

Q. TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hiệp


 

Các thông báo khác