Chi tiết

[Song bằng] V/v Đăng ký xét tuyển song bằng - Kỳ 2 năm học 2022-2023

Thân gửi các em,
 
Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học song bằng từ Kỳ 2 năm học 2022-2023, để có thể đăng ký được học phần ở Đợt 3 Dành cho sinh viên các khóa đăng ký học lại/ cải thiện/ song bằng từ 0h00 ngày 31/01 đến 23h59 ngày 01/02/2023, sinh viên vui lòng hoàn thiện LINK: https://forms.office.com/r/B5UDBWg7GH
 
Phòng Đào tạo đại học sẽ kiểm tra sinh viên có đủ điều kiện học song bằng không và sẽ báo lại sinh viên sớm để kịp đăng ký trong đợt đăng ký học phần.
 
Một số thông tin sau, Sinh viên có thể tham khảo:
 
1. Về Chương trình đào tạo: Em xem Chương trình đào tạo các ngành tại: https://dav.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-chinh-quy-ap-dung-tu-khoa-48/
 
Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất. Do vậy, trên cơ sở so sánh Chương trình đào tạo của ngành thứ nhất và ngành thứ hai, em lựa chọn các môn học ngành thứ hai không có trong ngành thứ nhất để đăng ký học tập trong kỳ.
 
Lưu ý:
- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích lũy của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai.
- Thời gian tối đa được phép học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất.
 
2. Về Cố vấn học tập:  
- Phụ trách song bằng của Khoa Tiếng Anh là: Cô Nguyễn Đỗ Ngân Giang, Email: ngangiang@dav.edu.vn
Phụ trách song bằng của Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại là: Thầy Vũ Tuấn Anh, Email: vutuananh@dav.edu.vn
Phụ trách song bằng của Khoa Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế) là: Thầy Nguyễn Vinh Thành, Email: thanhnv@dav.edu.vn
Phụ trách song bằng của Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao là: Cô Nguyễn Thị Hạnh và Cô Nguyễn Thị Ngân Giang, Email: hanhnt@dav.edu.vn, nguyenthingangiang-gvctqt@dav.edu.vn
Phụ trách song bằng của Khoa Luật quốc tế là: Cô Hoàng Thị Ngọc Anh, Email: hoangngocanh@dav.edu.vn
 
Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, môn học,….sinh viên có thể liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn, giải đáp.
 
Nếu có thắc mắc, đề nghị sinh viên liên hệ Cô Đỗ Thùy Linh - Phòng Đào tạo đại học (D314, tầng 3, nhà D), Email: dt@dav.edu.vn, Số điện thoại: 0936.018.433 để được giải đáp.