Chi tiết

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối thoại với sinh viên, cán bộ ngoại giao trẻ

Ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ có buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao. Sự kiện được tổ chức tại Học viện Ngoại giao, nơi Bộ trưởng đã trải qua thời sinh viên và có nhiều năm công tác.

Sự kiện do Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức, sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, với hơn 100 điểm cầu, trong đó, có hơn 90 điểm cầu tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự cuộc đối thoại có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện Đảng ủy Bộ, lãnh đạo một số đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ và đặc biệt là hơn 500 sinh viên, cán bộ ngoại giao trẻ trong và ngoài nước. 

Với chủ đề “Phát huy truyền thống, vững bước tương lai”, đây là cuộc đối thoại giữa hai thế hệ cán bộ ngoại giao về sự kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc của ngành; về nhiệm vụ vẻ vang và trách nhiệm của cán bộ ngoại giao với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về tinh thần vượt khó, sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của thanh niên. Đây cũng là dịp Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hoài bão, cũng như những sáng kiến, ý tưởng của thanh niên trong công tác đối ngoại và công tác xây dựng ngành.

Cuộc đối thoại là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng và hiệu ứng lan toả sâu rộng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp được Bộ Ngoại giao duy trì qua các thời kỳ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Ngoại giao đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, phát huy vai trò của thế hệ trẻ, hướng tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, góp phần hiện thực hóa khát vọng và các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao

 

Các thông báo khác